Advokatjour i Dieselverkstadens bibliotek

Varannan tisdag (ojämna veckor) kl. 17.30 med start 25 februari.

Genom advokatjouren får du samtala med en advokat i cirka 15 minuter utan kostnad, och du får tips om hur du ska gå vidare med dina juridiska problem. 
Du får, om du vill, vara anomym. Advokaten kan inte på den korta tiden upprätta handlingar eller vidta några andra direkta åtgärder. Men du får tips om hur du kan gå vidare.

Obs! Ej dropin utan boka tid: lennart.sandgren@dvbib.se 

Målgrupp:

den 12 februari 2020