Alla floder flyter mot havet

Liat och Hilmi är båda långt hemifrån när de träffas i New York, och här får deras djupnande kärlek en fristad – men kan förhållandet överleva när omvärldens hårda verklighet hinner ikapp?

Liat, en ung israelisk akademiker, är i New York på ett stipendium när hon träffar Hilmi, en palestinsk konstnär. Trots att relationen vore så gott som omöjlig i deras hemländer, så växer sig deras kärlek allt starkare. Tankar och kluvenhet kring identitet och lojalitet är dock inte så lätta att skaka av sig – är kärleken stark nog att stå emot omvärldens fördomar och förväntningar?

En vacker och intelligent roman som inte väjer för hur människor rymmer både mod och feghet, längtan och rädsla.