Demokratins genombrott

Demokratins genombrott är berättelsen om en tid då historien står och väger.

För 100 år sedan gick Sverige från revolter och uppror till parlamentariska principer och allmän rösträtt. Men även om den tiden öppnar porten till demokratins århundrade så gror idén om rashygien och i horisonten väntar ännu ett världskrig.
I boken porträtteras vitt skilda personer; statsråd och revolutionärer, kungligheter och finansmän men också författare, konstnärer och vanliga rösträttskämpar. Alla har de spelat en roll när demokratin slår igenom i Sverige. Några av dem blixtrar till i historiens ljus för att sedan försvinna medan andras gärningar lever vidare även i vår tid.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Elisabeth Simonsen den 26 februari 2021