Demokratiportalen

Demokratin fyller 100 år 2021. Därför har vi skapat en demokratiportal här på vår hemsida. Under året kommer vi där lyfta fram författare och verk som med demokrati som utgångspunkt speglar människors livsvillkor i olika delar av världen och från olika tider.

Klicka här för att komma till DEMOKRATIPORTALEN

År 1921 fattade Sveriges riksdag det grundlagsbeslut som innebar att även kvinnor fick rätt att rösta i val till riksdagen. Införandet av den allmänna och lika rösträtten utgör den viktigaste politiska reformen under 1900-talet och ses som demokratins definitiva genombrott i Sverige.

I samband med att demokratin i Sverige 2021 fyller 100 år genomför regeringen en nationell satsning för att uppmärksamma det demokratiska styrelseskicket och stärka demokratin för framtiden.

I demokratiportalen kommer vi under året att lyfta fram författare och verk som med demokrati som utgångspunkt speglar människors livsvillkor i olika delar av världen och från olika tider.

 

den 4 mars 2021