Den motvilliga feministen av Sara Heyman

En inlevelsefull biografi över den fascinerande och motsägelsefulla politikern och sjuksköterskan Bertha Wellin och hennes tid av journalisten och sjuksköterskan Sara Heyman.

Kraven på allmän rösträtt växer under 1900-talets början. Motståndet är stort, men 1921 kan kvinnor för första gången rösta och röstas in till riksdagen. Fem kvinnliga ledamöter blir invalda.

Högerpolitikern och sjuksköterskan Bertha Wellin (1870–1951) är en av dem. Hon har inte deltagit i rösträttskampen och hon fortsätter att ta avstånd från kvinnorörelsen.

Men hon är också radikal. Hon är med och grundar Stockholms moderata kvinnoförbund och Svensk sjuksköterskeförening. Hon vill att sjuksköterskor ska sluta niga och föreslår särbeskattning ett halvt sekel innan det genomförs.

Bertha Wellin bryter mot sin tids normer. Det är inte bara hur hon talar, beter sig och ser ut hon har också en livslång relation med en annan kvinna.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Anja Bigrell den 9 mars 2021