E-tidningar

Läs e-tidningar från hela världen


Genom Library PressDisplay kan du kan läsa över 2200 dagstidningar från drygt 97 länder på 54 språk direkt i datorn. Det är digitala versioner av dagens tidningar. 
Om du sitter på biblioteket eller hemma loggar du in på Library Pressdisplay genom att skriva in ditt lånekortsnummer i fältet "Barcode/Library Card no".