eMEDBORGARVECKAN 2018

Under eMedborgarveckan den 8 - 14 oktober kommer vi att ha tillfällen med drop-in för digitala frågor. SeniorNet Nacka kommer under vissa tider att vara på biblioteken.

SeniorNet håller även i Datorhjälp, lär dig använda bibliotekets digitala resurser som e-uppslagsverk, databaser och e-tidningar.

Klicka här för att se alla tillfällen

Målgrupp:

den 5 oktober 2018