Gratis hyrfilm från och med 2 maj

Den 2 maj slopas äntligen avgiften på alla DVD-filmer som tidigare varit avgiftsbelagda. Välkomna in och låna.

den 26 april 2019