Inga restriktioner på biblioteken i Nacka

Välkommen till biblioteket, nu har vi öppet som vanligt igen.

Kampus Production, Pexels

Sittplaster helt återinförda, aktiviteter är åter igång och studierum går att boka på vissa bibliotek.

Om du känner symptom följ gärna länken till Folkhälsomyndigheten och läs mer.

Har du inte möjlighet att besöka biblioteket för att låna om, kan du ringa eller maila oss.

Dieselverkstadens bibliotek - Telefon: 08-718 79 45

info.diesel@dvbib.se

Saltsjöbadens bibliotek - Telefon: 08-718 84 30

info.saltsjobaden@dvbib.se

Älta bibliotek - Telefon: 08-718 86 00

info.alta@dvbib.se

den 29 september 2021