Konturer

I denna roman är det lyssnandet som är berättandet.

Nyskilda Faye reser under några varma sommardagar till Aten för att undervisa. Redan på planet från England hamnar hon i samtal med sin stolsgranne, eller snarare lyssnar hon till hans berättelse om sitt liv. Väl famme i Aten sker flera möten med människor som alla gör Faye till sin åhörare. Det är deras vitt skilda berättelser  som är stommen i boken och Faye själv är lyssnare -  äktenskap, familjerelationer, drömmar, misslyckanden och farhågor, och gradvis träder även Fayes utsatthet fram.

Konturer är första delen i en trilogi och efterföljs av Transit och Kudos.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Elisabeth Simonsen den 5 november 2019