Låneregler och personuppgiftshantering

För att låna behöver du ett bibliotekskort, det är gratis och skrivs ut mot uppvisande av legitimation. Barn under 16 år behöver målsmans godkännande.

Bibliotekskort                                                                      

Ansök om bibliotekskort här

Är du under 16 år? Då behöver du målsmans underskrift. Skriv ut blanketten här:


Är du lärare? Du behöver rektors underskrift. Ansök om Lärarkortsavtal här:


Ansvar
Du är ansvarig för dina lån. Målsman ansvarar för barns lån. Om du tappar bort eller råkar förstöra en bok eller skiva ska den ersättas enligt de avgifter som slagits fast av Nacka kulturnämnd - se prislista.

Om du lämnar tillbaka det du lånat för sent, får du betala en förseningsavgift: 10 kr per bok eller cd-skiva och vecka, 10 kr per dag för dvd och tv-spel. Ingen förseningsavgift tas ut för barnmedia.

Ditt lånekort är en värdehandling. Om du förlorar det, ring eller mejla oss så tar vi bort kortet från ditt lånekonto.

Lånetid

Normal lånetid är 4 veckor. Nya böcker, musik och film har andra lånetider och är tydligt uppmärkta. Återlämningsdatum står på det kvitto du får när du lånar. TV spel från 16 år och uppåt kostar 20 kr per lånetillfälle. TV-spel för barn är gratis.

Omlån

Förutsatt att ingen står i kö för det du lånat, kan du själv förlänga lånet två gånger. Du kan göra det via vår hemsida eller besöka oss på biblioteket. Logga in på webbplatsen med ditt lånekortsnummer/personnummer och pinkod.

Reservationer

Du kan reservera via hemsidan, eller besöka oss på biblioteket. Du får besked per SMS, e-post eller brev när boken finns att hämta. Att reservera är gratis men portokostnad tillkommer för brev.


Inköpsförslag och idéer
Mejla oss gärna med idéer och inköpsförslag på info.diesel@dvbib.se, info.saltsjobaden@dvbib.se eller info.alta@dvbib.se.

Fjärrlån
Böcker som inte finns inom Nacka bibliotek kan beställas från andra bibliotek för 30kr. För mer information gå till Fjärrlån och inköpsförslag. Du får besked per SMS, e-post eller brev när boken finns att hämta.
Lämna gärna inköpsförslag om du tycker att biblioteket ska köpa boken.

-

Hantering av personuppgifter Nacka bibliotek

Biblioteken i Nacka sparar personuppgifter om dig för att kunna registrera pågående lån och kunna kontakta dig när en reserverad bok finns att hämta eller om du inte lämnat tillbaka dina lån i tid.
Vi sparar uppgifter om ditt namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi sparar även ditt lånekortsnummer, PIN-kod(krypterat), lösenord(krypterat), användarnamn, hembibliotek och bibliotekssystemets låntagar-id. Om du har skapt egna listor eller betygssatt verk på vår webb sparas även dessa uppgifter. Uppgifterna används för utskick av påminnelser, övertidsvarningar, reservationsmeddelanden och räkningar. Uppgifterna används också vid adressuppdateringar. Uppgifterna används inte i något annat syfte.
Vi sparar uppgifterna tills du ber oss ta bort dem eller efter du varit inaktiv låntagare i tre år.
Kulturnämnden, Nacka kommun är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring (dataportabilitet) eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta oss på Nacka kommun, Registraturen 131 81 Nacka, telefon 08-718 80 00, varefter din begäran kommer att prövas.

För kontakt med Nacka kommuns dataskyddsombud:
Postadress: Dataskyddsombud, Nacka kommun, 131 81 Nacka
E-post: dataskyddsombud@nacka.se

Vill du klaga på Nacka kommuns behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet inom området, adressen är Box 8114, 104 20 Stockholm, datainspektionen@datainspektionen.se, telefonnummer 08-6576100

Förseningsavgifter i Nacka kommun

Om du lämnar tillbaka det du lånat för sent, tar biblioteket ut en förseningsavgift. Avgifterna bestäms av Nacka kulturnämnd. Vid total skuld på 100 kr spärras möjligheten att låna. Som låntagare är du skyldig att informera dig om våra regler. Ouppklarade lån eller skulder kan leda till att rätten att låna dras in och ärendet kan komma att överlämnas till inkasso.

Förseningsavgifter gäller låntagare från 16 års ålder.

Per vuxenmedia och påbörjad vecka: 10 kr.
Per tidskriftsnummer och påbörjad vecka: 5 kr.
Per vuxenmedia som är avgiftsbelagd (Hyra av TV-spel 16 år och uppåt) och dag: 10 kr.
Meddelandeavgift (porto): 10 kr
Maxbelopp per återlämningstillfälle: 250 kr.

Ersättningsavgifter om du måste ersätta förlorad eller förstörd bok:
Vuxenbok: 175 kr.
Barnbok: 100 kr.
Tidskrift: vuxen 50 kr.
Tidskrift barn: 10 kr.
Film och TV-spel: 500 kr.
Media ersätts med angivet belopp eller anskaffningsvärdet vid högre belopp.

Övriga avgifter:
Hyra av tv-spel för 16 år och uppåt: 20 kr. 

Nacka kommuns hemsida: www.nacka.se