Om oss

Dieselverkstadens Bibliotek AB driver tre bibliotek i Nacka. Vårt företag ägs av personalen. Vår vision är att skapa en spännande och nytänkande biblioteksverksamhet.

Vi har en platt och ickehierarkisk organisation där det går snabbt från idé till handling och där alla är lika engagerade och insatta i verksamheten. Driftsformen ger oss möjlighet att arbeta flexibelt och ta snabba beslut eftersom vi har den ekonomiska kontrollen. Vårt biblioteksuppdrag är reglerat i ett avtal mellan Nacka kommun och Dieselverkstadens bibliotek AB och följer samma styrdokument som kommunens övriga folkbibliotek. Mediesamlingen ägs av Nacka kommun.

Vi jobbar aktivt med demokrati, mångfald och miljö vilket präglar vår verksamhet både vad det gäller litteratur och aktiviteter i form av temakvällar och författarbesök med mera. Vi har ett brett kontaktnät med medieföretag som snabbt förser oss med de efterfrågade böckerna, filmerna och musiken. Vår ambition är att erbjuda böcker till utlån samma dag som de finns att köpa i bokhandeln.

Hos oss är vi lika många kvinnor och män som arbetar.  Vi har under årens lopp lagt vikt vid att rekrytera folk med olika bakgrund och erfarenheter för att skapa en dynamisk och spännande verksamhet. Personalens olika kunskapsområden och intressen som exempelvis lärare, musiker, medieproducenter och journalister präglar såväl utbud och arrangemang.

Vi består av tre bibliotek i Nacka, Dieselverkstadens bibliotek i Sickla, Älta bibliotek och Saltsjöbadens bibliotek.

Varmt välkomna till oss!