Om oss

Vi är tre personaldrivna bibliotek i Nacka - Dieselverkstadens bibliotek, Saltsjöbadens bibliotek och Älta bibliotek. Vår vision är att skapa en spännande och nytänkande biblioteksverksamhet, att vara ett vardagsrum i samhället. I vår ickehierarkiska organisation är alla insatta i verksamheten och det går snabbt från idé till handling.

Bakgrund

2004 fick personalen på Dieselverkstadens bibliotek möjligheten att själva driva biblioteket. Detta ledde till en hel del nytänkande och innovativ verksamhet som blev väldigt uppskattad. Dieselverkstadens bibliotek fick studiebesök från olika delar av världen och inbjudningar att föreläsa kring hur bibliotek kan drivas. 2013 anslöt sig Saltsjöbadens bibliotek och Älta bibliotek till samma personaldrivna organisation. Vi driver biblioteken på uppdrag av Nacka Kommun och kulturnämnden bestämmer ramarna för verksamheten. Det finns totalt sex bibliotek i Nacka med en gemensam mediesamling som ägs av Nacka Kommun.

Demokrati, mångfald och engagemang

Hos oss finns inga chefer. Alla jobbar ute på golvet och träffar besökare och vi har alla hand om inköp. Vi är lika många kvinnor som män och vi lägger vikt vid att rekrytera personal med olika bakgrund och erfarenhet. Detta för att skapa en dynamisk och kreativ verksamhet för våra besökare. Vi jobbar aktivt med demokrati, mångfald och miljö vilket genomsyrar vår verksamhet både vad gäller utbud och arrangemang.

Biblioteken har en central plats i samhället. Kultur, samhällsengagemang och eftertanke står i centrum. Och framförallt står ni - våra besökare - i centrum.


Varmt välkommen till oss.

Logotyp Dieselverksatden Saltsjöbaden Älta bibliotek

Vi är miljönärer

Bibliotekens betydelse i samhället växer, både som mötesplats för medborgare och kultur men också som en del av delandeekonomin. Biblioteket går i täten för ett sätt att leva där människor delar på saker. Både rent praktiskt, eftersom bibliotekets huvudverksamhet är att låna ut allt från böcker till datorer, men också genom att inspirera till en hållbar livsstil där det är inspirerande och roligt att dela - på så sätt får alla tillgång till så mycket mer.

På Dieselverkstadens bibliotek, Saltsjöbadens bibliotek och Älta bibliotek kan du låna bland annat fick-syntar och verktyg, och med vår fina Bokbuss når vi fler medborgare i kommunen.

Vi hoppas att vår hemsida inspirerar till att dela och att det är lätt att hitta i våra samlingar. Mejla oss gärna med förslag på förbättringar.

Vi strävar efter att själva arbeta miljöansvarsfullt genom återvinning och energibesparing.

Klicka här för att läsa mer om miljömärkningen Miljönär