Stoner

En liten, stor roman. En trovärdigt genomförd och gripande berättelse.

Berättelsen om William Stoner, i den amerikanska mellanvästern i början av 1900-talet. Hans liv ligger utstakat: Han ska slita med jordbruket på föräldrarnas gård. Men Stoner har läshuvud och skickas till universitetet för att bli agronom. När han hamnar på ett seminarium i litteratur ändrar hela hans liv riktning. 

Vi får följa en livsresa. Stoner kämpar stoiskt i de svårigheter som livet för i hans väg.

Utåt sett är Stoner en oansenlig man, men inom honom ryms en värld av sorger, förhoppningar och besvikelser.