Medier på de nationella minoritetsspråken

Du vet väl om att vi kan hjälpa dig att hitta medier på ditt nationella minoritetsspråk?

Folkbiblioteket är en plats full av sagor, inspiration, kunskap och möten. Hos oss kan du hitta spännande, roliga, läskiga och tänkvärda sagor och berättelser för dig och ditt barn – på ert nationella minoritetsspråk. Alla folkbibliotek i Sverige har enligt Bibliotekslagen (2013:801) i uppdrag att erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken. Det här gäller särskilt litteratur för folkbibliotekens prioriterade målgrupp barn och ungdomar.

Med hjälp av litteraturens värld kan du tillsammans med ditt barn utforska ert/era gemensamma språk. Välkomna in till oss så hjälper vi er att hitta just det ni vill läsa, på det sätt ni vill läsa.

Vill du lära dig mer om minoriteter och minoritetsspråk i Sverige, gå in på Institutet för språk och folkminnens hemsida och Minoritet.se.

Sveriges radio har även en sida som heter Magiska skrinet där det går att lyssna på sagor på de fem minoritetsspråken.

Digital Yiddisch Library finns en stor samling böcker på jiddisch.