Om oss

Dieselverkstadens Bibliotek AB driver tre bibliotek i Nacka. Vårt företag ägs av personalen. Vår vision är att skapa en spännande och nytänkande biblioteksverksamhet.

Vi har en platt och ickehierarkisk organisation där det går snabbt från idé till handling och där alla är lika engagerade och insatta i verksamheten. Driftsformen ger oss möjlighet att arbeta flexibelt och ta snabba beslut eftersom vi har den ekonomiska kontrollen. Vårt biblioteksuppdrag är reglerat i ett avtal mellan Nacka kommun och Dieselverkstadens bibliotek AB och följer samma styrdokument som kommunens övriga folkbibliotek. Mediesamlingen ägs av Nacka kommun.

Vi jobbar aktivt med demokrati, mångfald och miljö vilket präglar vår verksamhet både vad det gäller litteratur och aktiviteter i form av temakvällar och författarbesök med mera. Vi har ett brett kontaktnät med medieföretag som snabbt förser oss med de efterfrågade böckerna, filmerna och musiken. Vår ambition är att erbjuda böcker till utlån samma dag som de finns att köpa i bokhandeln.

Hos oss är vi lika många kvinnor och män som arbetar.  Vi har under årens lopp lagt vikt vid att rekrytera folk med olika bakgrund och erfarenheter för att skapa en dynamisk och spännande verksamhet. Personalens olika kunskapsområden och intressen som exempelvis bibliotekarier, lärare, musiker, medieproducenter och journalister präglar såväl utbud och arrangemang.

Vi består av tre bibliotek i Nacka, Dieselverkstadens bibliotek i Sickla, Älta bibliotek och Saltsjöbadens bibliotek.

Varmt välkomna till oss!

Vi är miljönärer

Bibliotekens betydelse i samhället växer, både som mötesplats för medborgare och kultur men också som en del av delandeekonomin. Biblioteket går i täten för ett sätt att leva där människor delar på saker. Både rent praktiskt, eftersom bibliotekets huvudverksamhet är att låna ut allt från böcker till datorer, men också genom att inspirera till en hållbar livsstil där det är inspirerande och roligt att dela - på så sätt får alla tillgång till så mycket mer.

På Dieselverkstadens bibliotek, Saltsjöbadens bibliotek och Älta bibliotek kan du låna bland annat fick-syntar och verktyg, och med vår fina Bokbuss når vi fler medborgare i kommunen.

Vi hoppas att vår hemsida inspirerar till att dela och att det är lätt att hitta i våra samlingar. Mejla oss gärna med förslag på förbättringar.

Vi strävar efter att själva arbeta miljöansvarsfullt genom återvinning och energibesparing.

Klicka här för att läsa mer om miljömärkningen Miljönär