Per I. Gedin - Författarbesök

Arrangemang

Arrangemanget har redan varit

13 oktober lördag 2018
13 oktober lördag 2018
2018-10-13 till 2018-10-13.
Plats Saltsjöbadens bibliotek

Valt tillfälle

2018-10-13 15:00 till 16:00.

13 oktober lördag
Datum 15:00 – 16:00
Kostnad: Fri entré
Målgrupp:

Per I. Gedin kommer till Saltsjöbadens bibliotek och berättar om sin nya bok När Sverige blev modernt.

I samarbete med Saltsjöbadens bokhandel.

När Sverige blev modernt : Gregor Paulsson, Vackrare vardagsvara, funktionalismen och Stockholmsutställningen 1930. När Per I. Gedin planerade När Sverige blev modernt var avsikten att skriva en biografi över den framstående konsthistorikern Gregor Paulsson (1889–1977). Denne var dock inte bara verksam som konsthistoriker, utan hade tidigt en målsättning, inspirerad av Ellen Key, ”att gå i samhällets tjänst”. Detta genomförde han med sådan kraft att han kom att påverka Sveriges samhällsbyggnad för ett halvt sekel framåt.

Paulssons plattform var Svenska Slöjdföreningen, som han förvandlade från beskedlig intresseförening för konsthantverk till ett ledande organ för arkitekturens och hemmets utformning. 1915 höll han ett föredrag där han angrep tidens imiterande renässans- och barockmöbler och den kvardröjande nationalromantiken. I Den nya arkitekturen (1917) pläderade han för arkitekturens ”sociala och allmänmänskliga betydelse”. Paulssons strävanden kulminerade i Stockholmsutställningen 1930, som är centralpunkten i Gedins bok. De nya funktionalistiska idéerna kuppades igenom i en utställning som var avsedd som en presentation av konsthantverk och möbler – det blev istället en utställning där bostäder och arkitektur dominerade.

Funktionalismen var rätt i tiden och sammansmälte med det påbörjade folkhemsbygget. Tillsammans med Uno Åhrén och Sven Markelius skapade Paulsson en funktionalistisk ideologi som blev viktigare än själva arkitekturen. Deras idol var Le Corbusier – den fransk-schweiziske arkitekten som hade introducerat funktionalismen. Man drömde om Den nya människan – den sunda, rena, sportiga idealmänniskan. Hos Le Corbusier fanns nietzscheanska övermänniskoideal, och han utvecklade fascistiska sympatier. I Sverige förenades de idealistiska tankarna om en sund befolkning med de nya rashygieniska idéerna. Detta demonstrerades på Stockholmsutställningen genom att den största paviljongen Svea Rike förestods av Herman Lundborg, grundare av Europas första rashygieniska forskningsinstitut. Drömmen om Den nya människan realiserades i en stadsbyggnadsideologi som skulle befästas i den Bostadssociala utredningen (1933–1947) där Åhrén och Gunnar Myrdal var ledamöter. Utredningens resultat ledde sedan till rivningarna av äldre bostadskvarter och stadskärnor och byggandet av friliggande höghus, som senare i miljonprogrammet. Detta skedde utan att de som skulle bo där tillfrågades. Senare skulle samtliga ledande personer i Stockholmsutställningen ångra sitt rigorösa ställningstagande.

Foto: Johanna Hanno

Per I. Gedin är född 23 juli 1928 i Berlin, Tyskland. Efter en filosofie licentiatexamen i konsthistoria vid Uppsala universitet började han arbeta på Albert Bonniers Förlag som chef för Bokklubben Svalan. 1957 tog Gedin initiativet till Sveriges första moderna pocketutgivning. Under tjugofem år, 1961–1986, var han bokförläggare på Wahlström & Widstrands förlag. 1987 startade han Gedins Förlag, vilket han sedan drev till fram till 1998. Per I. Gedin har under flera perioder även varit styrelseledamot i Svenska Bokförläggareföreningen – där han bland annat tog initiativet till Augustpriset 1989 – och dess ordförande 1990–1993. 1999 utnämndes Gedin till fil.hedersdr vid Stockholms universitet och 2012 erhöll han Övralidspriset.

Sedan 1999 är Per I. Gedin huvudsakligen verksam som författare. Han har bland annat skrivit memoarboken Förläggarliv (1999) och uppmärksammade biografier om Karl Otto Bonnier (2003), Verner von Heidenstam (2006), Carl Larsson (2011) och Isaac Grünewald (2015).