Swing time

Två flickors symbiotiska vänskap i en förort till London. Hudfärg, etnicitet och klass är centrala teman i boken. Men även dans, rytm och musik.

Ingenting förblir enkelt i den här romanen utan mångtydigt, komplicerat. En mäktig roman.