Vildhavre: Sista brevet till pappa

En bortstött son och en berömd men distanserad far.

Av: Gabrielsson, Otto
Språk: Svenska
Publiceringsår: 2020
Låna

Vildhavre är både en sorgeprocess och ett försök att närma sig en frånvarande, motsträvig och ofrivillig far. Otto Gabrielsson är utomäktenskaplig son till kulturmannen Jörn Donner och i hela sitt liv har Otto sökt bekräftelse av sin far  - något som format hela hans liv. Han är och förblir ett misstag, en oönskad bastard som aldrig upphör att längta efter respekt och uppskattning, att bli älskad för den son han är.

Boken skrevs i brevform medan fadern fortfarande levde men nådde honom aldrig. 

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Elisabeth Simonsen den 28 maj 2020